Function innerText

  • innerText(node: AnyNode | AnyNode[]): string